Phomopsis Citri - Diplodia Natalensis

ETMENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

En hızlı 23-24 oC 'de gelişir.
10 oC 'nin altında gelişimi çok yavaşlar.
Genellikle meyve ağaçlarında kuru dallardan yağmurlar ile meyvelere geçer.
Hasat esnasında meyve sapı ve çevresindeki ölü dokularda uyku halindedir.
Nemin yüksek olduğu ortamlarda gelişimi hızlanır.

KONTROL

Meyve ağaçlarının kuru dalları temizlenir.
Sarartma odasında yüksek etilen gazı veriminden kaçınılmalıdır.
Oda sıcaklığı 23 oC 'yi geçmemeli, Paketleme hattında THIABEDAZOLE ve 2,4 D SODIUM SALT kullanlır.
2,4 D'nin ürünler paketleme evine gelir gelmez DRENCHER'da da kullanılması önerilir.
Paketlenmiş meyveler 10 oC 'nin altında soğuk odaya alınır.