Geotrichum Candidum

ETMENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

En hızlı 25-27 °C 'de gelişir.
5 °C altında gelişimi durur.
Topraktan meyvelere bulaşır.
Bulaşık meyvelerin temas ettiği her yere kolayca kontamine olur.
Nemin yüksek olduğu yerlerde gelişimi hızlanır.

KONTROL

Meyvenin toprakla temas etmesi engellenir.
Sabah nemin yoğun o lduğu saatlerde ve yapmurlu havalarda hasat işlemi yapılamaz.
Paketleme hattında meyve döküm ünitesinde ve fırçalama ünitesinde klorin veya uygun bir dezefektanla sprayleme yapılır.
Paketlenmiş meyveler, mümkün olduğunca düşük, uygun bir sıcaklıkta soğuk odaya alınır.
Bulaşık meyveler hemen paketleme evinden uzaklaştırılır.
Sarartma ve soğuk odalar her meyve değişiminde, paketleme hattı ve çevresi her çalışma sonunda uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilir.
Hasat işleminde kullnılan makas, meyve taşımada kullanılan kasa sık sık dezenfekte edilir.
Ürünler paketlemeye gelir gelmez ilk 24 saat içinde mutlaka GUAZATINE ile Drench edilir.