Penicillium Digitatum - Panicillium İtalicum

ETMENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

En hızlı 23-24 °C 'de gelişir.
10 °C 'nin altında gelişimi çok yavaşlar.
Genellikle meyve ağaçlarında kuru dallardan yağmurlar ile meyvelere geçer.
Hasat esnasında meyve sapı ve çevresindeki ölü dokularda uyku halindedir.
Nemin yüksek olduğu ortamlarda gelişimi hızlanır.

KONTROL

Dikkatli hasat ve minimum yaralanma,
Saratma ve soğuk odalar her meyve değişiminde, paketleme hattı ve çevresi her çalışma sonunda uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilir.
Paketleme hattı THIBENDAZOLE ve IMAZALIL kullanılır.
Paketlenmiş meyveler derhal 10 °C altında soğuk odaya alınır.
Hasat işleminde kullanılan makas, meyve taşımada kullanılan kasa sık sık uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilir.
Ürünler paketlemeye gelir-gelmez ilk 24 saat içinde mutlaka GUAZATINE ve PROCHLORAZ ile Drench edilir.