Penicillium Expansum

ETMENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Penicillium spp. Etmenleri: Özellikle P. expansum elma ve armutlarda yaygın olarak rastlanmakta ve mavi küf hastalığı da dediğimiz sekonder fungal bir hastalık etmenidir.

Hastalık etmeni elma ve armutlarda hasat sonrası ortaya çıkmakta, yumuşak ya da ıslak çürüklük olarak da adlandırılmaktadır. Bu fungal etmen ısıya dayanıklı toksinler (patulin) üretir. Fungal etmen meyvenin kesik ya da yaralanmış yüzeylerinden giriş yapar. Hastalanan yerlerde fungal etmen çok fazla spor üretebilir ve bu sporlar havada uçuşarak etrafa yayılabilir.

Özellikle nemli koşullarda Penicillium spp. sporları hızla çimlenerek enfeksiyonlarını gerçekleştirir.

Penicillium spp. 0 - 32°C arasındaki sıcaklıklarda gelişebilmekte fakat en ideal gelişme sıcaklığı 20°C'dir.

Penicillium türlerinin gelişme sıcaklıkları türlere göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak aynı derecelerdedir. Özellikle ortam nemi uygun olduğunda, meyvenin tüm organlarında hastalık oluşturabilmektedir.

Elmalarda rastlanan diğer Penicillium türlerinden bazıları;
-P. crustosum
-P. brevicompactum
-P. solitum

KONTROL

Yumuşak çürüklük ya da mavi küf olarak adlandırılan fungal etmen erken devrelerde açık kahverengi bir renk değişimi olarak karakterize edilir.

Mavi küf enfeksiyonları 0 °C de bile olabilir ve çoğunlukla yaralardan giriş yapmaktadır.

Aşırı olgun ve uzun süre depolanan meyvelerin üzerinde doğal açıklık olan lentisellerden de patojen giriş yapabilir.

Fungal etmenin mavi yeşil renkteki spor kümeleri enfeksiyon merkezinden kenarlara doğru gelişmektedir. Spor üretimi daha yüksek sıcaklıklarda artar ve bu, diğer meyveler için enfeksiyon kaynağı olmaktadır. Hasat işlemi sırasında ağacın yere yakın olan meyveleri ayrı hasat edilir ve diğer meyvelerden ayrı bir yerde dinlendirilerek paketlenir.
Yağmurlu, ıslak havalarda hasat işlemi yapılmaz.

Hasat öncesi ağustos ve eylül aylarında Fosatyl-AL ile ilaçlanır.
Hasat sonrası paketleme evlerinde Fosatyl-AL, meyveler bulaşık yapmaması için kullanılır.

HASTALIKLA MÜCADELEDE

Kültürel Mücadele:
1- Depoya taşıma esnasında taşınan meyvelerin yaralanmamasına ve ezilmemesine özen gösterilmelidir.
2- Hasat öncesi bahçede uygun mücadele yöntemleri uygulanmalı hastalık etmeni oluşturabilecek koşullara izin verilmemelidir.
3- Depolama sıcaklıklarının 5°C'nin altında veya çeşide uygun sıcaklık derecelerinde özellikle 0°C yakın bir derecede tutulması önerilir.
4- Depolama yapılacak ortamlar iyi bir şekilde uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmeli ve depoda gereğinden fazla nem oluşmasına izin verilmemelidir.

Kimyasal Mücadele:
1- Hasattan önce koruyucu fungusit ve kalsiyum uygulamaları bazı hasat sonrası hastalıkların ortaya çıkmasını azaltmaktadır, dolayısıyla böyle bir uygulama bu hastalığın ortaya çıkışını da azaltır.
2- Hasat sonrası meyve depolanmadan önce IMAZALIL veya THIABENDAZOLE ile drench edilmesi tavsiye edilir.