Bitter Pit

GENEL BİLGİ VE TANIMLAMALAR

Bitter Pit; "elmalarda kalsiyum noksanlığından" kaynaklanan fiziksel bir hastalıktır. Genellikle depolamanın ilk birkaç haftası içinde gelişir. Erken hasat yapılan meyvelerde Bitter Pit'in görülme ihtimali daha fazladır. Meyvede kalsiyum eksikliği varsa; meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru maddelerin miktarı ve titre edilebilir asitlik düşüktür. Bu meyvelerin Bitter Pit'e yakalanma riski daha fazladır. Elmalarda çeşide bağlı olarak meyve etinde 2-10 mm çapındaki küçük kahverengi lezyonlar gelişir. Kabuk altındaki doku koyulaşır ve mantarlaşır.

Hasat veya soğuk depolama periyodundan sonra yüzeyde lekeler gelişir. Bu çoğunlukla kaliks yakınındaki kabuk üzerinde çok fazla ıslatılmış lekeler olarak gözükmeye başlar. Bu lekeler genellikle çok koyu renge döner, kabuğu çevreledikten sonra çukurlaşır ve depoda 1-2 ay sonra tamamen gelişmiştir. Bitter Pit'e duyarlı elma çeşitleri şunlardır; Granny Smith, Yellow Newtown, Jonathan, Golden delicious (California), Gravenstein, Red Delicious (California), Baldwin, Boskoop, Bromley's Sedling, Cleopatra, Cox's Orange Pippin, Grimes Golden, Merton, Rhoda Island Greening, Worcester, Stayman (Canada), Sturmer, White Winter Pearmaine, Prima Starking, Starkrimson, Marigold, Northern spy ve York Imperial.

Bitter Pit enfekte olmuş dokular yüksek solunum oranına sahiptir ve etilen üretir. Elma etindeki mineral dengesizlik; kalsiyum'un düşük seviyesiyle gelişir ve yüksek potasyum ve Magnezyum konsantrasyonuyla ilişkilidir. Düşük kalsiyum seviyesi hücre membranlarının seçici geçirgenliğini bozar, bu da hücre zararlanması ve negrosis için en önemlisidir.

Ağır budama ve fazla azot uygulamalarından kaçınılmalıdır. Büyüme sezonu süresince kalsiyum uygulamaları Bitter Pit'in önlenmesinde hasat sonrası kullanılan Kalsiyum klorid'den daha üstündür. Bitter Pit'in yayılımım azaltan kültürel uygulamalar; yıllık bakım, besleme, ağaç kuvveti, küçük meyve gövdesi, kalsiyum gübrelemesi ve zamanında yapılan hasattır. Yazın magnezyum ve azot uygulamasından, toprak nemindeki düzensizlikten, toprak pH' sının düşürülmesiyle sonuçlanan gübrelemeden kaçınılmalıdır. Erken ve aşırı seyreltme Bitter Pit'in artırabilir. Dinlenme döneminde aşırı budama yapılmamalıdır. Kalsiyum klorid (CaCl2) ve kalsiyum nitratla (Ca(N03)2) yapılan yaz gübreleme ve ilaçlamaları veya hasat sonrası kalsiyum (STOPIT)solüsyonuna daldırılması veya drench edilmesi tavsiye edilir Hasattan sonra, depolamadan önce yapılan STOPIT 'le daldırma ve drench işlemleri acı beneğin belirtilerini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür.