Lenticel Çöküntü

GENEL BİLGİ VE TANIMLAMALAR

Bu hastalık hasat öncesinden hasat sonrası depolamaya kadar olan sürede görülebilir.

Başlıca nedenleri; Yüksek Azot düşük Kalsiyum uygulaması ve meyvenin yetişme devresindeki sıcak.

Paketleme hattında dikkat edilmesi gereken işlemler;

  • Boşaltma tankında gereğinden fazla kimyasal kullanımı,
  • Kullanılan deterjanın formulasyonu ve konsantrasyonu,
  • Kullanılan mum çeşidi,
  • Fırçalama hızı ve süresi,
  • Ön boylama